Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν άτυπη ανάπτυξη των περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με την αμυγδαλή, η οποία εμπλέκεται στην επεξεργασία του φόβου και άλλων συναισθημάτων, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Η αμυγδαλή είναι μια ομάδα νευρώνων που αποτελεί μέρος του «πρωτόγονου» εγκεφάλου, ο οποίος ελέγχει τις ενστικτώδεις λειτουργίες. Σχετίζεται με τα συναισθήματα και ειδικά με τον φόβο. Συνδέεται με αρκετά από τα υπόλοιπα μέρη του εγκεφάλου και σε αυτήν καταλήγουν τα ερεθίσματα των αισθήσεων, με σκοπό την ταχεία αντίδραση. Παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μνήμη, στη λήψη αποφάσεων και στις συναισθηματικές αντιδράσεις. Στους ανθρώπους η αμυγδαλή του εγκεφάλου είναι ένα σύμπλεγμα διασυνδεόμενων ομοειδών δομών σε σχήμα αμυγδάλου. Υπάρχουν δύο αμυγδαλές, μία για κάθε πλευρά του εγκεφάλου και είναι εγκατεστημένες στα πλευρά του εγκεφάλου.

Οι περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζονται περισσότερο διαφέρουν μεταξύ αυτιστικών αγοριών και κοριτσιών, δείχνει επίσης η μελέτη, προσθέτοντας στον αυξανόμενο όγκο στοιχείων για τις διαφορές φύλου στον αυτισμό, λένε οι ερευνητές.

«Η καλύτερη κατανόηση της ανάπτυξης της αμυγδαλής και της συνδεσιμότητάς της μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη νέων βιοδεικτών για τη μελέτη της εγκεφαλικής και κοινωνικής υγείας», λέει η Emma Duerden, επίκουρη καθηγήτρια εφαρμοσμένης ψυχολογίας στο Western University. Προηγούμενες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι είναι διευρυμένη σε ορισμένα αυτιστικά παιδιά σε σύγκριση με μη αυτιστικά παιδιά, μια διαφορά που μπορεί να συνδέεται με το άγχος και την κατάθλιψη.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μαγνητικές τομογραφίες για να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη 32 περιοχών του εγκεφάλου με άμεσες συνδέσεις με την αμυγδαλή. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 282 αυτιστικά παιδιά και 128 μη αυτιστικά παιδιά. Οι ερευνητές σάρωσαν κάθε παιδί έως και τέσσερις φορές όταν τα παιδιά ήταν 39, 52, 64 και 137 μηνών, κατά μέσο όρο. Μέτρησαν, επίσης, τα χαρακτηριστικά του αυτισμού και τις κοινωνικές δυσκολίες των παιδιών, χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι γονείς, το οποίο ονομάζεται «Κλίμακα Κοινωνικής Ανταπόκρισης-2» (Social Responsiveness Scale-2).

Τα αυτιστικά παιδιά είχαν μεγαλύτερες περιοχές του εγκεφάλου που…