Μετά από ανασκόπηση 71 μελετών που διερεύνησαν τις σχέσεις μεταξύ της πίστης σε παραφυσικά φαινόμενα και της γνωστικής λειτουργίας, τα περισσότερα από τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με την υπόθεση ότι τέτοιες πεποιθήσεις σχετίζονται με γνωστικές διαφορές ή ελλείμματα.

Συγκεκριμένα, η Charlotte E. Dean και οι συνεργάτες της στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, U.K., παρουσίασαν αυτήν την αξιολόγηση στο περιοδικό PLOS ONE στις 4 Μαΐου.

Για αρκετές δεκαετίες, οι ερευνητές έχουν εξετάσει πιθανούς δεσμούς μεταξύ της γνωστικής λειτουργίας και της πίστης σε παραφυσικά φαινόμενα, όπως η ψυχοκίνηση, τα στοιχειώματα και η διόραση.

Ωστόσο, έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια από την τελευταία φορά που πραγματοποιήθηκε μια μη συστηματική ανασκόπηση αυτής της βιβλιογραφίας. Για να παρέχουν ενημερωμένες γνώσεις σχετικά με τα ευρήματα και την ποιότητα των μελετών σχετικά με αυτό το θέμα.

Η Dean και οι συνεργάτες της εντόπισαν και αξιολόγησαν συστηματικά 70 δημοσιευμένες μελέτες και μία αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε μεταξύ 1980 και 2020.

Οι 71 μελέτες διερεύνησαν μια σειρά από γνωστικές λειτουργίες, όπως η ικανότητα λογικής σκέψης, ο τρόπος σκέψης και η μνήμη. Συνολικά, τα ευρήματα ευθυγραμμίζονται με την υπόθεση ότι οι πεποιθήσεις σε παραφυσικά φαινόμενα συνδέονται με διαφορές ή ελλείμματα στη γνωστική λειτουργία. Για παράδειγμα, βρέθηκε μια ιδιαίτερα συνεπής συσχέτιση μεταξύ παραφυσικών πεποιθήσεων και ενός διαισθητικού στυλ σκέψης.

Η ανασκόπηση διαπίστωσε ότι οι περισσότερες από τις 71 μελέτες ήταν καλής μεθοδολογικής ποιότητας και ότι η ποιότητα έχει βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου.

Για παράδειγμα, οι περισσότεροι είχαν σαφείς στόχους και κατάλληλους σχεδιασμούς μελέτης.

Ωστόσο, προέκυψαν ορισμένες παράμετροι που χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης. Για παράδειγμα, σε πολλές μελέτες δεν υπήρχε συζήτηση για τους μεθοδολογικούς περιορισμούς και προπτυχιακοί φοιτητές αποτελούσαν την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη μελέτη, πράγμα που σημαίνει ότι τα ευρήματα μπορεί να μην ισχύουν απαραίτητα για τον γενικό πληθυσμό.

«Τέσσερις δεκαετίες ερευνών δείχνουν ότι η πίστη στο παραφυσικό συνδέεται με το βαθμό γνωστικής ευελιξίας και ρευστής νοημοσύνης μας, ωστόσο,…