ΕΕ: Αναλυτικά τα έκτακτα μέτρα της πολιτικής συμφωνίας για τη μείωση των τιμών της ενέργειας

Οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ κατέληξαν νωρίτερα σε πολιτική συμφωνία σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των

Περισσότερα